life is beautiful

life is beautiful

Friday, January 08, 2016

Pronounce yang betul

Nama aku HELISA.
Not he-li-sa. 
Not ha-li-sa.
Not her-li-sa.

Sebutan yang betul, 
Hair-li-sa.

Got it?

Dulu kat sekolah tak belajar e-pepet dengan e-taling keee?No comments: